Logó
Dr. Namestovski Žolt
Dr. Namestovski Žolt
profesor informatike
Učenici
129
Kursevi
2
Evaluacija kursova
11
Kontakt
Veb stranica: http://www.namesztovszkizsolt.com
Adresa: Srbija, Subotica
Radno iskustvo
Oblasti obrazovanja: informatika u obrazovanju, web2, onlajn nastava, MOOC
Radno mesto: Učiteljski fakultet, Subotica

O predavaču

Žolt Namestovski je diplomirao na Učiteljskom fakultetu u Somboru (2004), odbranio magistarski rad (2008) i doktorsku disertaciju (2013) na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin", Zrenjanin. Naslov doktorske disertacije: Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole. Od školske 2006/2007. godine je stručni saradnik u nastavi (Osnovi informatike, Informatika u obrazovanju i Obrazovna tehnologija) na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Od 24.02.2009. godine je asistent na fakuktetu. Od 2008. godine je akreditovan predavač i ispitivač na ECDL kursevima. Od 2009. godine je autor i predavač na seminarima za nastavnike: Obučavanje nastavnika za korišćenja elektronske, Mogućnosti primene veb 2.0 alata u nastavi (Google Drive dokumenti, Prezi prezentacije, WordPress veb-sajtovi). Od zimskog semestra 2012/2013 školske godine predaje i na Pedagoškom psihološkom fakultetu Univerziteta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (2013. 02. 04.), gde je izabran za predavača godine u zimskom semestru 2013. godine. Od 09.10.2013. godine je član spoljnog javnog tela Mađarske akademije nauka.

 • Mogućnosti Webuni sistema
  Dr. Namestovski Žolt
  Dr. Namestovski Žolt
  profesor informatike
  Prvi koraci u sistemu
  60
  Besplatno!
 • Prezi - inovativne prezentacije
  Dr. Namestovski Žolt
  Dr. Namestovski Žolt
  profesor informatike
  Ključ uspešne prezentacije
  85
  Besplatno!