Logó
dr. Rukavina Suzana
dr. Rukavina Suzana
Predavač, prevoditelj, lektor
Pratite nas i ovde!
Učenici
69
Kursevi
1
Evaluacija kursova
4
Kontakt
Adresa: Srbija, Subotica
E-mail: suzanar76@gmail.com
Radno iskustvo
Diplome: Doktor pedagoških nauka; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani profesor španskog jezika i hispanskih književnosti
Prethodno radno mesto: Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb
Oblasti obrazovanja: Obrazovne tehnologije, strani jezici

O predavaču

Dr Suzana Rukavina rođena je u Subotici, Republika Srbija. Srednju školu završila je u Subotici, a diplomske studije engleskog jezika i književnosti i španskog jezika i hispanskih književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2006. po dolasku u Zagreb zapošljava se u Radio Mariji te upisuje poslediplomske doktorske studije pedagogije, smer Kurikulum savremenog vaspitanja i škole. Od 2007. do 2011. spoljni je saradnik Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te nosilac predmeta Španski jezik I i II u zvanju predavača visoke škole. Tokom saradnje sa Zagrebačkom školom ekonomije i menadžmenta organizovala je i vodila studente na letnju školu na španskom govornom području gde je vodila i kurseve španskog jezika za strance (Instituto Franklin, Madrid, Španija). U periodu od oktobra 2011. do marta 2012. boravila je na Institutu za obrazovne tehnologije (Instituto de Tecnologías Educativas, ITE) španskog ministarstva prosvete i kulture gde je sticala uvide u provođenje stručnog usavršavanja osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika na mreži. Trenutno živi i radi u Budimpešti, Republika Mađarska.

 • Pričam ti priču...DIGITALNU
  dr. Rukavina Suzana
  dr. Rukavina Suzana
  Predavač, prevoditelj, lektor
  Izrada, upotreba i evaluacija (animiranih) videozapisa.
  69
  Besplatno!