Logó
Registracija
Registrujte se putem svog Facebook naloga Registrujte se putem svog Google+ naloga ili pomoću svoje e-mail adrese.
Registracijom prihvatate Webuni Uslove i pravila korišćenja i Politiku privatnosti.

Postani predavač!

Mlađe generacije su otvorenije prema modernim tehnologijama poput onlajn sadržaja, dok su kanali komunikacije u novije vreme postali dostupniji nego ikad. Nažalost sistem obrazovanja je u velikoj meri zaostao za trendovima i suštinski nije izmenjen u odnosu na klasične sisteme. Webuni platforma ima u cilju objedinjavanje brzog prenosa informacija sa novim pristupima nastavi, pružajući tehničku osnovu za predavače da se prilagode novom sistemu nastave pri tom ostvarujući prihod. Na koji način je ovo moguće?

 • Sloboda - Podučavajte kada Vam to najviše odgovara! U većini slučajeva vreme i mesto nastave predstavljaju značajnu prepreku prilikom izvođenja tradicionalne nastave. Iako je kod individualnih konsultacija vreme održavanja nastave relativno fleksibilno, osnovnu prepreku predstavlja mesto održavanja konsultacija. Webuni Vam pruža mogućnost ukidanja ovih ograničenja - rasporedite svoje vreme posvećeno nastavi onako kako Vama to najviše odgovara.
 • Pojačajte efektivnost svojih predavanja - Držite predavanja kao da sutra ne postoji! Dobro koncipirani kursevi mogu dopreti do gotovo neograničenog broja učenika usled eliminisanja vremenskih i prostornih barijera. Webuni platforma Vam omogućava da kurs izradite jedan put i od tada oslobodite sebi resurse prilikom daljeg prenošenja tog znanja.
 • Raznolikost - Veliki broj kategorija, širok spektar mogućnosti! Najveća prednost Webuni platforme se ogleda raznovrsnosti tematika postojećih kurseva. Ukoliko želite, možete pokrenuti kurseve u dve ili više nepovezanih oblasti. Naravno, svi korisnici imaju pristup svim kategorijama kurseva, što omogućuje veoma brz rast popularnosti Vaših kurseva, koji su vidljivi polaznicima drugih kurseva.
 • Sopstvena platforma - Moderna, pregledna, jednostavna Webuni platforma je isključivo projektovana za ove svrhe sa ciljem jednostavnosti upotrebe i navigacije korisnicima bez velikog tehničkog znanja.
 • Multimedijalni alati - Video, zvuk, prezentacija, tekst, itd. Sistem omogućava upotrebu velikog broja dostupnih multimedijalnih alata kako biste preneli svoja znanja na najkreativniji način.
 • Stvorite sopstveni brend - Preduzeće unutar preduzeća Želimo da naši korisnici posmatraju ovu platformu kao svoje preduzeće unutar kojeg mogu da stvaraju svoj sopstveni brend. Webuni Vam obezbeđuje osnovu, dok je Vama samo preostalo da iskoristite priliku koja Vam se pruža. Uspeh zavisi od Vas!
 • Kompletna podrška - Vaš uspeh je i naš! Ukoliko još niste prenosili svoje znanje na ovaj način, to ne predstavlja prepreku. Nama je bitno da Vaš kurs bude uspešan, stoga Vam pružamo podršku. Webuni Akademija i Webuni Studio su Vam dostupni od početne faze planiranja preko realizacije sve do konačnog objavljivanja kursa!
 • 'Marketinški alati - Promovišite se!  Webuni platforma Vam pruža brojne mogućnosti putem kojih možete povećati posećenost svojih kurseva. Detaljnije o ovome možete pročitati ovde: '
 • Besplatno - Nije Vam potreban početni kapital! Registracija na Webuni platformu i objavljivanje kurseva je potpuno besplatno svim korisnicima.
  Korisnicima je omogućeno da bez bilo kakvih ulaganja kreiraju svoj kurs i učine ga dostupnim ostalim korisnicima. Predavačima je neophodno samo da obezbede svoju naučnu pozadinu prilikom realizacije njihovih kurseva.
 • Zajednica - Interaktivna komunikacija sa polaznicima Onlajn nastava ne predstavlja završetak interakcije između predavača i učenika. Cilj ove platforme jeste formiranje javne zajednice koja omogućava međusobnu komunikaciju učenika, deljenje iskustava i postavljanje pitanja predavačima.
 • Izvanredni prihodi - Gotovo neograničena mogućnost ostvarivanja prihoda! Imamo vrlo jednostavnu poslovnu politiku - Ukoliko ste Vi zadovoljni, i mi smo! Od svakog prodatog kursa 70% prihoda pripada predavaču, ostatak prihoda Webuni platforma koristi za obezbeđivanje funkcionalnosti platforme i održavanje, kao i za unapređivanje svojih usluga.
 • Transparentnost - Jasan i transparentan obračun Predavači mogu prilagođavati svoje profile, pratiti statistiku svojih kurseva, kao i pratiti svoje finansije. Isplata se vrši na mesečnom nivou iz jednog dela putem odabranog sistema prenosa novca.
Ukoliko ste spremni, započnite svoju karijeru predavača na Webuni platformi!
Kreiraj kurs