Logó

Uvod u računovodstvo

osnovni pojmovi u računovodstvu

Opis kursa

Autor: Galgo Ferenci Andrea

 Ovaj kurs je  je namenjen za početnike u biznisu koji nemaju dovoljno znanja iz oblasti računovodstva.Obrađene su teme: nastanak računovodstva, računovodstveni sistem, konta i kontni okvir, bilansi i finansijsko izveštavanje.

 • 1.
  Nastanak računovodstva
 • 1. lekcija
  Nastanak računovodstva
 • 2. lekcija
  Nastanak računovodstva -slike/Luca Pacioli
 • 2.
  Računovodstveni informacioni sistem
 • 3. lekcija
  Sistem računovodstva
 • 3.
  Računovodstvena konta i kontni okvir (kontni plan)
 • 4. lekcija
  Knjigovodstvena konta i kontni okvir
 • 5. lekcija
  Podela konta prema karakteru salda - slika
 • 4.
  Bilans i rasčlanjavanje bilansa na konta
 • 6. lekcija
  Bilansi i bilansiranje
 • 7. lekcija
  Bilans stanja
 • 8. lekcija
  Bilans uspeha
 • 9. lekcija
  Bilansne promene
 • 5.
  Finansijsko izveštavanje
 • 10. lekcija
  Proces knjigovodstvenog izveštavanja