Logó

Razvoj Android aplikacija

Razvoj mobilnih aplikacija za Android uređaje - kurs za početnike

Opis kursa

Autor: Dr. Pinter Robert

U ovom kursu možete naučiti:

 1. Kako se instalira i podešava razvojno okruženje
 2. Na koji način možemo razvijati grafički interfejs aplikacije (GUI)
 3. Kako da dodate interaktivnost u aplikaciju
 4. Kako da testirate i debagujete aplikaciju 
 • 1.
  Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja
 • 1. lekcija
  Preuzimanje Android Studio okruženja
 • 2. lekcija
  Instalacija Android Studija
 • 2.
  Razvoj grafičkog interfejsa
 • 3. lekcija
  Naš prvi projekat
 • 4. lekcija
  XML fajl za podešavanje GUI-a
 • 5. lekcija
  TextView podešavanje
 • 6. lekcija
  Dimenzije objekata i DP merna jedinica
 • 7. lekcija
  Podešavanje veličine teksta
 • 8. lekcija
  Obojimo aplikaciju
 • 9. lekcija
  Margine kontra paddingsi
 • 10. lekcija
  Proporcijalne veličine GUI komponenti 1. deo
 • 11. lekcija
  Proporcijalne veličine GUI komponenti 2. deo
 • 12. lekcija
  Pozicioniranje i gravity
 • 3.
  Podešavanje SDK i emualtora
 • 13. lekcija
  Povezivanje hardvera sa Android Studiom
 • 14. lekcija
  Android SDK
 • 15. lekcija
  Emulatori
 • 4.
  Layoutovi
 • 16. lekcija
  Uvod u layoutove
 • 17. lekcija
  Relativni layout
 • 18. lekcija
  Parametri relativnog layouta
 • 19. lekcija
  Kombinacija layoutova
 • 5.
  Razvoj projekta: Konvertor temperature
 • 20. lekcija
  Nekoliko reči o projektu
 • 21. lekcija
  Razvoj interfejsa
 • 22. lekcija
  Dugme i interaktivnost
 • 23. lekcija
  Upotreba opcijskih dugmića
 • 24. lekcija
  Toast
 • 25. lekcija
  Ko radi, taj i greši - tumačenje poruke o grešci
 • 26. lekcija
  Doterivanje interfejsa aplikacije
 • 27. lekcija
  Debagovanje aplikacije
 • 28. lekcija
  Opcija Log u pronalaženju greške 1. deo
 • 29. lekcija
  Opcija Log u pronalaženju greške 2. deo
 • 6.
  Razvoj projekta: Brojač
 • 30. lekcija
  O projektu...
 • 31. lekcija
  Projekat Brojač 1. deo
 • 32. lekcija
  Projekat Brojač 2. deo
 • 33. lekcija
  Projekat Brojač 3. deo
 • 34. lekcija
  Projekat Brojač 4. deo
 • 35. lekcija
  Projekat Brojač 5. deo
 • 7.
  Projekat SMS
 • 36. lekcija
  Opis aplikacije za slanje SMS poruka
 • 37. lekcija
  GUI razvoj 1. deo
 • 38. lekcija
  GUI razvoj 2.deo
 • 39. lekcija
  GUI razvoj 3. deo
 • 40. lekcija
  Kodirananje aplikacije 1. deo
 • 41. lekcija
  Kodirananje aplikacije 2. deo
 • 42. lekcija
  Kodirananje aplikacije 3. deo
 • 43. lekcija
  Testiranje rada aplikacije
 • 8.
  Intenti i meniji
 • 44. lekcija
  Uvod u lekciju
 • 45. lekcija
  Slanje smm poruke pomoću intenta
 • 46. lekcija
  Kreiranje menija
 • 47. lekcija
  Vežba intent i meni 1. deo
 • 48. lekcija
  ežba intent i meni 2. deo
 • 49. lekcija
  Vežba intent i meni 3. deo
 • 50. lekcija
  Vežba intent i meni 4. deo
 • 51. lekcija
  Vežba intent i meni 5. deo