Logó

Pričam ti priču...DIGITALNU

Izrada, upotreba i evaluacija (animiranih) videozapisa.

Opis kursa

Autor: dr. Rukavina Suzana

 

Upoznavanje s kategorijama, elementima i fazama izrade digitalne priče; Creative Commons licencije u području obrazovanja; izrada scenarija i storyboarda; upotreba web 2.0 alata za izradu digitalnih priča; osnove obrade fotografije i zvučnih zapisa; pretraživanje glazbe s Creative Commons licencijom; izrada videozapisa; objavljivanje i dijeljenje digitalnih priča na društvenim mrežama; evaluacija digitalnih priča pomoću rubrika; razmatranje mogućnosti upotrebe i evaluacije digitalnih priča u nastavnom radu.