Logó

Mogućnosti Webuni sistema

Prvi koraci u sistemu

Opis kursa

Autor: Dr. Namestovski Žolt

Ova prezentacija namenjena je pre svega potencijalnim predavačima i ima za cilj da predstavi tehničke i metodičke mogućnosti Webuni sistema onlajn učenja.

 • 1.
  Prvi koraci
 • 1. lekcija Pogledaj
  Uvod
 • 2. lekcija Pogledaj
  Registracija
 • 3. lekcija
  Uređivanje profila
 • 4. lekcija
  Kreiranje profila za predavače
 • 5. lekcija
  null
 • 2.
  Kreiranje kursa
 • 6. lekcija
  Podaci o kursu
 • 7. lekcija
  Poglavlja i lekcije
 • 3.
  Postavljanje obrazovnih materijala
 • 8. lekcija
  Postavljanje video klipova
 • 9. lekcija
  Video klipovi - link
 • 10. lekcija
  Postavljanje slika
 • 11. lekcija
  Slike - link
 • 12. lekcija
  Postavljanje prezentacija
 • 13. lekcija
  Prezentacije - link
 • 14. lekcija
  Unošenje tekstualnih materijala
 • 15. lekcija
  Tekstualni materijali - link
 • 16. lekcija
  Tekstualni materijali - PDF
 • 4.
  Završni koraci
 • 17. lekcija
  Prikaz lekcija pre i nakon upisa
 • 18. lekcija
  Marketinški materijali
 • 19. lekcija
  Podešavanja
 • 20. lekcija
  Objavljivanje kursa