Logó

Izrada kviza pomoću programa Hot Potatoes

Prvi koraci

Opis kursa

Autor: Prof. Rasić Anka

Hot Potateos  je skup 6 programa   za izradu  jednostavnih, interaktivnih kvizova.

Sadržaj  seminara:

 1. JCloze – kviz u kome je potrebno popuniti praznine u tekstu (upisati reči koje nedostaju).
 2.   JCross – izrada  ukrštenice
 3.    JMix – kviz u kome su date “ispreturane” reči, koji treba složiti u pravilan redosled.
 4.   JQuiz   -  Kombinacija pitanja sa kratkim odgovorima i pitanja sa višestrukim izborom.
 5.    JMatch – Uparivanje pojova koji mogu biti dati tekstualno ili putem slike
 6.  The Masher – program za povezivanje svih kvizova u jednu celinu.
 • 1.
  Uvod
 • 1. lekcija
  Zašto online testovi u Hot Potatoes-u
 • 2. lekcija
  HotPotatoes
 • 2.
  1. Vežba: Preuzimanje i instaliranje softera
 • 3. lekcija
  Preuzimanje i instaliranje softera
 • 3.
  Softer Hot Potatoes
 • 4. lekcija
  JCloze – kviz u kome je potrebno popuniti praznine
 • 5. lekcija
  JCloze - kreiranje kviza
 • 6. lekcija
  JCross – kreiranje ukrštenica
 • 7. lekcija
  JCross – kreiranje ukrštenica
 • 8. lekcija
  JMatch - Program za spajanje parova
 • 9. lekcija
  JMatch – Uparivanje pojmova, teksta ili slike
 • 10. lekcija
  JMix – kviz u kome su date “ispreturane” reči, koj
 • 11. lekcija
  JMix – kviz u kome su date “ispreturane” reči
 • 12. lekcija
  JQuiz - Kombinacija pitanja sa kratkim odgovorima
 • 13. lekcija
  JQuiz - Kombinacija pitanja sa kratkim odgovorima
 • 14. lekcija
  The Masher – program za povezivanje svih kvizov
 • 15. lekcija
  The Masher – program za povezivanje svih kvizov