Logó

Osnove snimanja i obrade zvuka u programu Sound Forge 11.0

Uvod u Sound Forge 11.0

Opis kursa

Autor: Vilovski Aleksandar

Sound Forge 11 je softverski paket namenjen za obradu audio signala. U okviru ovog paketa dolazi veliki broj programa koji omogućavaju podešavanje i obradu audio signala, ispravljanje nepravilnosti i popravljanje karakteristika oštećenih signala, primenu raznih vrsta efekata, kao i otklanjanje šumova i smetnji

Sound Forge (SF) je već niz godina prisutan i sa pravom mu se može pripisati laskava titula najuniverzalnijeg i najkompletnijeg tzv. wave-editing programa.Dobro je uklopljen u Windows okruženje, tehnika prevuci i pusti (engl. drag and drop) funkcioniše savršeno.

Kroz ovaj tutorijal naučićemo osnove snimanja i obrade zvuka.