Logó

Osnove sigurne i svesne upotrebe interneta

Nauči i ti kako da bezbedno koristiš internet

Opis kursa

Autor: Terek Angela

Cilj ovog kursa je da polaznici dobiju dodatne informacije kako da zaštite sebe i svoje najbliže na internetu. Sama tematika kursa je podeljena na tri nedelje(modula) :

1. nedelja- Digitalni otisak

2. nedelja- Bezbedno korišćenje interneta

3. nedelja - Online uznemiravanja

Zahtevano vreme provedeno u učenju je 3x2-3h nedeljno.

Na kraju svakog modula potrebno je uraditi test, koji nosi 20 bodova. Dakle, moguće je skupiti maksimalno 60 bodova nakon tri nedelje. Dodatnih 40 bodova je moguće skupiti aktivnostima na forumu, prepričavanjem iskustva, razmenom mišljenja, rutina kojima rešavaju probleme.

Svaki polaznik koji uspešno završi kurs, dobija online priznanje sa potpisom rukovodioca kursa.

 • 1.
  Osnovne informacije i bodovanje
 • 1. lekcija
  Opšte informacije o kursu
 • 2. lekcija
  Bodovi polaznika
 • 3. lekcija
  Obavezno-Prijava
 • 4. lekcija
  Facebook grupa
 • 2.
  Digitalni otisak
 • 5. lekcija
  Uvod
 • 6. lekcija
  Obavezno-prva nedelja predavanja
 • 7. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za 1. nedelju pred...
 • 8. lekcija
  Obavezno-Zapažanja vezana za video 1.nedelje pred.
 • 9. lekcija
  Obavezno- Google naočare
 • 10. lekcija
  Obavezno- Facebook naočare
 • 11. lekcija
  Obavezno- Facebook profil
 • 12. lekcija
  Obavezno-Iskustva na drugim platformama
 • 13. lekcija
  Preporučljivo- Sadržaji vezani za temu-3
 • 14. lekcija
  Preporučljivo- Sadržaji vezani za temu-2
 • Rm
  15. lekcija
  Test-1. nedelja
 • 3.
  Bezbedno korišćenje interneta
 • 16. lekcija
  Uvod
 • 17. lekcija
  Obavezno- druga nedelja predavanja
 • 18. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za 2. nedelju pred...
 • 19. lekcija
  Obavezno-Facebook opasnosti
 • 20. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za film
 • 21. lekcija
  Obavezno- Uticaj online sadržaja
 • 22. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za film
 • 23. lekcija
  Obavezno-Online/Offline život
 • 24. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za film
 • 25. lekcija
  Obavezno-Da li preterujemo?
 • 26. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za film
 • 27. lekcija
  Preporučljivo- Korišćenje bezbedne lozinke
 • 28. lekcija
  Preporučljivo-Smanjiti vreme provedeno na Faceb.
 • 29. lekcija
  Preporučljivo-Predavanje Sugata Mitre
 • 30. lekcija
  Preporučljivo-Pojedini sadržaji vezani za temu
 • Rm
  31. lekcija
  Test - 2. nedelja
 • 4.
  Online uznemiravanja
 • 32. lekcija
  Uvod
 • 33. lekcija
  Obavezno-treća nedelja predavanja
 • 34. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za 3. nedelju pred...
 • 35. lekcija
  Obavezno-Okrugli sto-razgovor sa pedagozima
 • 36. lekcija
  Obavezno-Zapažanja vezana za razgovor
 • 37. lekcija
  Obavezno-Predavanje Monike Lewinsky
 • 38. lekcija
  Obavezno- Zapažanja vezana za predavanje
 • 39. lekcija
  Obavezno-Online prilagođavanje
 • 40. lekcija
  Obavezno-Anketa o kursu
 • 41. lekcija
  Preporučljivo-Pojedini sadržaji vezani za temu
 • 42. lekcija
  Preporučljivo-Pojedini sadržaji vezani za temu
 • 43. lekcija
  Preporučljivo-Pojedini sadržaji vezani za temu
 • Rm
  44. lekcija
  Test-3. nedelja