Logó

Kreiranje besplatnog sajta na mudlu

U korak sa našim učenicima.

Opis kursa

Autor: Diković Natalija

Kurs sadrži detaljan opis postavljanja besplatnog mudl kursa i načina dodavanja resursa i aktivnost za učenike.

 • 1.
  Uvod
 • 1. lekcija
  Uvod
 • 2. lekcija
  Mudl
 • 2.
  Otvaranje sajta na Moodle Cloud
 • 3. lekcija
  Otvaranje besplatnog mudl kursa
 • 4. lekcija
  Uređivanje naslova
 • 5. lekcija
  Upisivanje učesnika
 • 6. lekcija
  Dodavanje "Blokova"
 • 7. lekcija
  Ocene
 • 8. lekcija
  Kreiranje i restauriranje rezervne kopije
 • 3.
  Dodavanje resursa (nastavnih sadržaja)
 • 9. lekcija
  Kreiranje "Stranice"
 • 10. lekcija
  Postavljanje slike na stranicu
 • 11. lekcija
  Ubacivanje video zapisa na stranicu
 • 12. lekcija
  Dodavanje prezentacije i linka na "Stranicu"
 • 13. lekcija
  Postavljanje resursa "Knjiga"
 • 14. lekcija
  Postavljanje resursa preko URL adresa
 • 15. lekcija
  Postavljanje resursa "Direktorijum"
 • 16. lekcija
  Dodavanje "Datoteke"
 • 17. lekcija
  Postavljanje "Lekcije"
 • 4.
  Dodavanje aktivnosti
 • 18. lekcija
  Dodavanje "Izbora"
 • 19. lekcija
  Postavljanje "Foruma"
 • 20. lekcija
  Postavljanje "Rečnika"
 • 21. lekcija
  Postavljanje "Zadatka"
 • 22. lekcija
  Kreiranje "Testa"
 • 23. lekcija
  Kreiranje "Upitnika"
 • 5.
  Dodatni materijali
 • 24. lekcija
  Primena mudla na časovima
 • 25. lekcija
  Dodatni materijal