Logó

Kreiranje Web sajtova i blogova pomoću alata Weebly

Osnovni koraci

Opis kursa

Autor: Terek Angela

Power Point prezentacija-uvod; Prijavljivanje na weebly-prvi koraci; Podešavanje teksta i zaglavlja; Promena template-a; Dodavanje logoa i slika; Dodavanje društvenih ikona; Uređivanje prve (Home page) stranice; Dodavanje podstranica i slide show-a; Uređivanje podstranice; Dodavanje šablona; Uređivanje stranice kontakt; Uređivanje stranice radno vreme ; Dodatne izmene, Pregled HTML/CSS koda; Objavljivanje Web-site- a; Pregled objavljenog Web-site- a; Kreiranje bloga; Podešavanje bloga; Postavljanje prvog blog posta, autora, arhive; Postavljanje drugog blog posta; Uređivanje sledeće stranice; Uređivanje sledeće stranice (1); Postavljanje linka na sliku i sakrivanje stranice; Uređivanje stranice za link; Objavljivanje bloga; Pregled objavljenog bloga; Naknadno dodavanje brojača, polja za kontakte, ankete.

 

 • 1.
  Kreiranje web site-a
 • 1. lekcija
  Prijavljivanje na weebly-prvi koraci
 • 2. lekcija
  Podešavanje teksta i zaglavlja
 • 3. lekcija
  Promena template-a
 • 4. lekcija
  Dodavanje logoa i slika
 • 5. lekcija
  Dodavanje društvenih ikona
 • 6. lekcija
  Uređivanje prve (Home page) stranice
 • 7. lekcija
  Dodavanje podstranica i slide show-a
 • 8. lekcija
  Uređivanje podstranice
 • 9. lekcija
  Dodavanje šablona
 • 10. lekcija
  Uređivanje stranice kontakt
 • 11. lekcija
  Uređivanje stranice radno vreme
 • 12. lekcija
  Dodatne izmene
 • 13. lekcija
  Pregled HTML/CSS koda
 • 14. lekcija
  Objavljivanje Web-site- a
 • 15. lekcija
  Pregled objavljenog Web-site- a
 • 2.
  Kreiranje bloga
 • 16. lekcija
  Kreiranje bloga-prvi koraci
 • 17. lekcija
  Podešavanje bloga
 • 18. lekcija
  Postavljanje prvog blog posta, autora, arhive
 • 19. lekcija
  Postavljanje drugog blog posta
 • 20. lekcija
  Uređivanje sledeće stranice
 • 21. lekcija
  Uređivanje sledeće stranice (1)
 • 22. lekcija
  Postavljanje linka na sliku i sakrivanje stranice
 • 23. lekcija
  Uređivanje stranice za link
 • 24. lekcija
  Objavljivanje bloga
 • 25. lekcija
  Pregled objavljenog bloga
 • 26. lekcija
  Naknadno dodavanje brojača, polja za kontakte, ank