Logó

Uključi se

Preporuke za rad sa decom sa posebnim potrebama

Opis kursa

Autor: Prof. Rasić Anka

Da li  su deca sa posebnim potrebama prihvaćena u sfim sferama društva?

Ovaj kurs daje neke smernice  za rad sa decom; vidovi podrške; kako, na koji način sarađivati sa decom, koje metode i oblike  rada primeniti.

Jačanje podrške učitelja, roditelja, rođaka, okruženja, omogućiti jednake mogućnosti deci sa smetnjama u razvoju i odgovorniji odnos društva u celini.

  1. Socijalna podrška
  2. Komunikacija 
  3. Organizacija rada
  4. Vršnjačka podrška
  5. Bonton ponašanja prema invalidnim licima