Logó

Pletenje korpe od reciklažnog papira

Kreativnost jednostavno kod kuće

Opis kursa

Autor: Námesztovszki Timea

Kurs prezentuje kreativnu tehniku: Pletenje korpe od reciklažnog papira

 • 1.
  Prvi koraci
 • 1. lekcija
  Uvod
 • 2. lekcija
  Izrada papirnih štapića
 • 2.
  Izrada podloge
 • 3. lekcija
  Izrada podloge na kartonu
 • 4. lekcija
  Izrada pletene podloge
 • 3.
  Vertikale i pletenje stranica
 • 5. lekcija
  Postavljanje vodića u vertikalu-kartonska podloga
 • 6. lekcija
  Postavljanje vodića u vertikalu-pletena podlogu
 • 7. lekcija
  Pletenje stranica
 • 4.
  Završetak
 • 8. lekcija
  Završetak
 • 9. lekcija
  Farbanje